Col·laboracions en catàlegs d'exposicions. selecció